Update belastingplan 2020

14-10-2019

Tijdens Prinsjesdag zijn diverse voorstellen opgenomen in het Belastingplan 2020, een deel van de plannen wordt nog uitgewerkt, nog niet alles is daarom volledig zeker. Toch willen we u graag een update geven van de voornaamste wijzigingen.

- de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium van 1225 uur werken gaat in stappen omlaag. Ongeveer € 250 per jaar tot uiteindelijk in 2028 de aftrekpost nog € 5.000 bedraagt (momenteel ruim € 7.200).

- voor ondernemers met een BV geldt dat bij opname van dividend er 25% AB-heffing moet worden betaald. Dit tarief gaat omhoog naar uiteindelijk 28,50% over 2 jaar.

- de overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden gaat van 6 naar 7 procent in 2020.

- de vennootschapsbelasting in 2020 zal op hetzelfde niveau als 2019 blijven (19% over € 200.000, daarboven 25%).

- de arbeidskorting (een korting op de belasting voor werkenden) gaat omhoog vanaf 2020, dat is dus gunstig voor een ieder die werkt. Hierdoor wordt de belasting lager.

- 2-schijventarief: vanaf volgend jaar wordt er gewerkt met 2 belastingschijven. Het hoogste tarief daalt naar 49.50% (was 51,75). Het tarief daaronder komt op 37,35%. Belastbare inkomens boven de (afgerond) € 68.500 vallen in het hoogste tarief.