Te verwachten veranderingen IB/Vpb Prinsjesdag 2022

7-9-2022

De schijfgrens voor het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag
Momenteel is de eerste schijf in de vennootschapsbelasting 15% bij een winst tot 395.000 euro. Deze grens wordt weer verlaagd naar 200.000 euro. Vennootschappen zullen daardoor eerder in de hoogste schijf van 25,8% terecht komen.

Afschaffing FOR
IB-ondernemers mogen onder voorwaarden ieder jaar een deel van hun winst fiscaal voordelig reserveren voor een oudedagsvoorziening. Het kabinet heeft echter besloten om per 1 januari 2023 de opbouw van de FOR niet meer fiscaal te faciliteren. Bestaande oudedagsreserves kunnen nog wel op basis van huidige wet- en regelgeving worden afgewikkeld. Dus er hoeft niet een directe afrekening plaats te vinden.

De middelingsregeling verdwijnt!
Het hing al een tijdje in de lucht maar vanaf 1 januari 2023 zullen we er aan moeten geloven. De middelingsregeling komt per 1 januari 2023 te vervallen. Met de middelingsregeling kon aanspraak worden gemaakt op een belastingteruggave als het inkomen in een periode van drie achtereenvolgende jaren sterk heeft gewisseld. De laatste drie aansluitende jaren waar de middelingsregeling kan worden toegepast is over 2022, 2023 en 2024.

Twee schijven in box 2
Box 2 is de laatste tijd een belangrijk onderwerp van discussie. Het is dan ook niet onverwacht dat de tarieven in deze box zullen worden aangepast. Het plan is dat per 2024 een progressief tarief in box 2 zal gelden waarbij voor een inkomen tot 67.000 euro een tarief van 26% zal gelden en 29,5% voor het inkomen daarboven. Mogelijk dat het toptarief nog verder zal worden verhoogd.

Box 3 wordt aangepast
Het plan is dat in 2025 een nieuw box 3 stelsel wordt ingevoerd. Voorgesteld wordt om in box 3 voortaan het werkelijk rendement te belasten. Voor de jaren 2023 en 2024 zullen (naar verwachting) overbruggende maatregelen gelden waarmee het vermogen in box 3 in de vorm van de zogenoemde spaarvariant worden belast. Bij de spaarvariant wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen. De heffing zal dan tegen het forfaitair tarief plaatsvinden.

Verhogen budget EIA en MIA/Vamil
De budgetten voor EIA en MIA/Vamil zullen de komende jaren stapsgewijs verhoogd.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
Per 1 januari 2023 tot en met 2030 wordt de zelfstandigenaftrek in zes stappen van 650 euro en twee stappen van 605 euro afgebouwd. Op dit moment bedraagt de aftrek 6.310 euro; deze wordt 1.200 euro. Daarnaast zal de aftrek nog maar verrekend kunnen worden tegen maximaal 37,07% in plaats van 40%.

De algemene heffingskorting wordt verder afgebouwd
Op dit moment bedraagt de algemene heffingskorting € 2.888 minus 6,007% van het inkomen uit werk en woning (box 1) voor zover dat meer bedraagt dan € 21.317. De algemene heffingskorting kan nooit negatief zijn. Het plan is om een maatregel in te voeren die de algemene heffingskorting afhankelijk maakt van het verzamelinkomen. Dat betekent dat voor de berekening van de algemene heffingskorting de inkomens uit alle drie de boxen relevant zijn.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting
Momenteel kan een IB-ondernemer onder voorwaarden nog recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Het plan is om de IACK stapsgewijs te beperken totdat deze per 1 januari 2025 afgeschaft zal zijn. Echter, ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025 houden hun recht op de IACK.