Prinsjesdag 2021 & belastingplan 2022

1-10-2021

Prinsjesdag 2022 samengevat

De belangrijkste belastingmaatregelen voor 2022 vatten we graag even samen. De plannen kunnen natuurlijk nog wijzigen, maar voor nu (24 september 2021) zijn de aangekondigde regelingen als volgt.

Inkomstenbelasting

  • Het basistarief wordt verlaagd van 37,10 naar 37,07% Toptarief blijft gelijk.

  • Aftrektarief voor aftrekposten zoals de eigen woning gaat van 40% naar 37,03%.

  • De zelfstandigenaftrek wordt € 6.310.

  • Het tarief in box 2 (voor ondernemers die een BV hebben en dividend uitkeren) blijft ongewijzigd (26,9%).

  • Het wetsvoorstel excessief lenen van de eigen BV zal per 1 januari 2023 ingaan en geldt voor bedragen boven de € 500.000. Het bovenmatige deel wordt belast tegen het box 2 tarief. Lenen voor de eigen woning zal een uitzondering krijgen.

  • Spaargeld in box 3 is vanaf € 50.560 (partners € 101.120) belast tegen 31%. Er zitten wat verschuivingen in de berekening, voor de kleine spaarders zal de heffing wat lager uit moeten vallen.

Vennootschapsbelasting

Het hoge VPB-tarief leek 25%. te blijven, maar wordt vanaf 2022 toch verhoogd naar 25,8% (reden: meer geld naar de zorg, salarissen, etc). De 1e schijf waar de meeste MKB-ondernemers in zullen vallen wordt opgerekt tot € 395.000, daar wordt 15% over geheven.


Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar (één jaar terug). De exacte details zullen later nog bekend worden gemaakt. Maar per saldo zal dit betekenen dat er minder verliezen zullen verdampen.

Loonbelasting

  • De vrije ruimte in de WKR zal tot € 400.000 loonsom worden gesteld op 1,7%. Daarbnoven op 1,18%. Dat is een verlaging ten opzichte van dit jaar, maar deze was erhoogd vanwege de corona-crisis.

  • Wet DBA (ook wel bekend als de zzp-wet). De overheid geeft aan dat deze wet niet verder wordt uitgewerkt vanwege de demissionaire regering. Het nieuwe kabinet mag dat gaan doen.