Nieuwe privacyregels AVG

5-6-2018

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad al op 25 mei 2016 in werking, maar twee jaar na dato wordt begonnen met de handhaving. De AVG vervangt de bestaande ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Om dit te realiseren zijn beschermingsmaatregelen opgetekend. 

Rollen
Van groot belang is om duidelijk te hebben welke rol de betrokken partijen hebben. Is een organisatie de verantwoordelijke of de verwerker?
• Een verantwoordelijke is een organisatie die bepaalt voor welk doeleinde gegevens worden verwerkt en welke middelen worden ingezet om hieraan uitvoering te geven.
• Een verwerker is een organisatie die het werk aanneemt dat door een verantwoordelijke is uitbesteed of overgedragen.
 

Vakadi

Vakadi biedt een breed scala aan dienstverlening. Per geval kan onze rol als dienstverlener verschillen. In de meeste gevallen zijn wij aan te merken als verantwoordelijke. In dat geval dienen wij de verplichtingen na te leven die door de AVG worden opgelegd. Een verwerkersovereenkomst is dan niet nodig. Naast te verantwoordelijke rol kan het voorkomen dat Vakadi als verwerker optreedt. Dit doet zich onder meer voor bij de loonadministratie. Voor deze dienstverlening  hebben wij een verwerkersovereenkomst (ook wel bewerkersovereenkomst genoemd) opgesteld voor onze klanten. Deze heeft u inmiddels ontvangen. Mocht u inhoudelijk meer willen weten hierover dan kunt u contact met ons opnemen.