Horizontaal toezicht

7-1-2014

In onze nieuwsbrieven hebben we al enkele malen geschreven over Horizontaal Toezicht. Sinds het voojraar 2013 kunnen we Horizontal Toezicht aanbieden aan onze cliënten.

Wat is HT? De geschiedenis:

Sinds enkele jaren wordt er vanuit de Belastingdienst steeds meer gebruik gemaakt van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is een nieuwe vorm van toezicht houden door de Belastingdienst. Het uitgangspunt bij HT is dat de Belastingdienst een grotere verantwoordelijkheid naar de administratief dienstverlener verschuift. De visie van de Belastingdienst hierbij is om vrijwillige regelnaleving te bevorderen.

De Belastingdienst controleert aangiften normaliter achteraf op juistheid van deze aangifte. Bij HT werkt de Belastingdienst op zodanige manier samen met de administratief dienstverlener dat de Belastingdienst vertrouwt op de gegevens die de administratief dienstverlener aanlevert. De belangrijkste begrippen binnen HT zijn daarom vertrouwen, begrip en transparantie. Het resultaat hiervan is dat er sneller zekerheid en duidelijkheid ontstaat over de fiscale aangifte, er rust in de onderneming ontstaat doordat er minder wordt gecontroleerd, en dat de ondernemer snel antwoord krijgt op vragen en opmerkingen omdat de administratief dienstverlener een vast aanspreekpunt krijgt bij de Belastingdienst. Daarnaast geeft de ondernemer een betrouwbaar en integer signaal af, de samenwerking met de administratief dienstverlener verbetert en de onderneming laat zien dat men maatschappelijk verantwoord werkt.

Om mee te mogen doen met HT moet de administratief dienstverlener een convenant tekenen met de Belastingdienst. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen beide partijen. Voordat dit convenant kan worden getekend moet de administratief dienstverlener voldoen aan strenge voorwaarden die opgesteld zijn door de NOAB en de Belastingdienst. Na controle hiervan kan het convenant worden getekend en kan worden gestart met de HT-procedure.

Vakadi heeft reeds uitvoerig gekeken naar de mogelijkheid om HT aan te bieden aan zijn cliënten. Daarom is er in 2012 onderzoek gedaan (in de vorm van een afstudeeropdracht door een student van Hogeschool Saxion) naar welke mogelijkheden Vakadi heeft en welke veranderingen er moeten plaatsvinden binnen ons kantoor c.q. bij u als klant om ‘HT-proof’ te worden.

Convenant getekend:

In het voorjaar 2013 hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een convenant. Dat is goed nieuws, dat betekent dat wij het HT aan u als ondernemer kunnen gaan aanbieden. Op onze eerdere Nieuwsbrief hebben wij diverse reacties gehad en de ondernemers die destijds al vooraf hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn, hebben we als eersten  benaderd, de eerste deelnemers aan HT zijn  dan ook al een feit.

Omdat HT wel impact heeft op de uit te voeren werkzaamheden, hebben wij ervoor gekozen om HT gefaseerd aan te bieden. Mocht u toch al popelen om mee te doen, neem dan zelf even contact op met Ronald Klein om de mogelijkheden te bespreken.

Goed om  te weten is dat wij het HT als een module zullen aanbieden, oftewel een keuze en geen verplichting. Bij de bespreking van de jaarrekening kan dit onderwerp ook gerust even aan bod komen.