Aanpassingen wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

10-7-2017

Wettelijk minimumloon

Er zijn aanpassingen per 1 juli 2017 in het Wettelijk minimumloon.

Wat houden deze verandering in?

Doel: Verhoging Wettelijk minimumloon 18-21 jaar. 

Werkgevers krijgen tijd voor deze nieuwe situatie. Deze plannen worden namelijk niet in 1 stap, maar in 2 stappen uitgevoerd.

Stap 1

Per 1 juli 2017 gaat het minimumloon voor 22- jarigen met 15% omhoog en bereikt dit het volledig minimumloon. Voor 18-, 19-, 20- en 21- jarigen gaat dit omhoog met een vast percentage.

Stap 2

Naar verwachting gaat per 1 juli 2019 het minimumloon voor een 21-jarigen met 15% omhoog en bereikt dit het volledig minimumloon.  Maar ook het loon van 18-,19- en 20-jarigen gaan met een vast percentage omhoog.

Na stap 1 of 2 wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Heeft dit te veel invloed op de werkgelegenheid van jongeren dan neemt de overheid aanvullende maatregelingen.

 

Waarom zijn deze veranderingen?

Ten eerste omdat ouders een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind hebben totdat het 21 jaar geworden is, daarna moet het voor zichzelf kunnen zorgen.

Er gaan steeds meer jongeren (van 21 en 22 jaar al) op zichzelf wonen, hierdoor hebben zij meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker de bijkomende lasten dragen.

Daarnaast belonen werkgevers werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal CAO’s zijn er bijvoorbeeld al geen jeugdloonschalen meer. Veel jongeren hebben op hun 21e al hun diploma en gaan dan fulltime werken. Reden genoeg om het minimumloon te verhogen.

 

Wat betekent dit voor u?

U als werkgever moet meer loon gaan betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Het is niet de bedoeling dat dit van invloed is op de werkgelegenheid voor jongeren, daarom zijn er een aantal maatregelen genomen om dat zoveel mogelijk te voorkomen:

 

De compensatie regeling

Vanaf 1 juli 2017 moeten 22-jarigen het volledige minimumloon betaald krijgen. Als werknemers van deze leeftijd meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kan de werkgever een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Dit gaat via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). Hierover hebben wij u geïnformeerd in de nieuwsbrief bij de eerste loonverwerking en kunt u raadplegen op onze website.

Als stap 2 ingevoerd wordt, zal dat ook voor 21-jarigen gelden.

Voor werknemers tussen de 18- tot en met 21 jaar is ook een compensatieregeling ingevoerd: Tegemoetkoming verhoging Wettelijk minimumjeugdloon. Zodra stap 2 ingevoerd wordt, geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen. Er wordt dan automatisch gebruik gemaakt van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) als aan het criterium wordt voldaan.

Leerwerkplekken

Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden zijn niet verplicht het verhoogde minimumjeugdloon te betalen aan 18-,19- en 20-jarigen leerlingen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22 jarigen leerlingen, maar hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV).

 

CAO

Als er een CAO van toepassing is dan heeft deze voorrang op het minimumloon.