7 Belangrijke veranderingen voor 2018

20-9-2017

In de loop van vorig jaar en dit jaar zijn al maatregelen voorgesteld die vanaf 2018 zullen ingaan. Die maatregelen zijn ook al aangenomen en gaan dus per 01-01-2018 in. De overige voorstellen uit het Belastingplan 2018 moeten nog aangenomen worden, al zijn die inhoudelijk niet erg spannend te noemen.
Een lijstje met 7 belangrijke wijzigingen zetten wij voor u op een rij:

 • Tarief Vennootschapsbelasting.
  Over de eerste € 200.000 winst is nu nog 20% Vpb verschuldigd. Per 2018 wordt dit € 250.000, vanaf 2020 € 300.000 en in 2021 € 350.000. Over het meerdere geldt 25% Vpb.
 • Beperking hypotheekrenteaftrek
  Als u in de hoogste schijf valt in box 1 (52%) dan kunt u in 2018 maximaal de rente aftrekken tegen 49,5%. Jaarlijks wordt dit percentage afgebouwd met 0,5% tot uiteindelijk 38%.
 • Trouwen vanaf 2018: Beperkte gemeenschap
  Tot 2018 geldt volgens de wet algehele gemeenschap van goederen als standaard wanneer stellen niets afspreken als zij gaan trouwen. Vanaf 01-01-2018 geldt dit niet meer, dan spreken we over beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. 
  Heeft u trouwplannen? Laat u dan goed voorlichten en neem vooraf contact met ons op. Wij hebben bovendien goede notarissen binnen ons netwerk.
 • Box 3 (vermogensbelasting)
  Vanaf 2017 is de heffing al gewijzigd naar drie vermogensschijven. vanaf 2018 wijzigen de percentages weer iets:
  Schijf 1 tot € 75.000: 2,65% (2017: 2,87%)
  Schijf 2 € 75.000 tot € 975.000: 4,52% (2017: 4,6%)
  Schijf 3 boven de € 975.000: 5,38% (2017: 5,39%)
  NB: schijven zijn na aftrek van het heffingvrij vermogen (€ 25.000).
 • Loonkostenvoordeel
  Met ingang van 2018 worden er 4 loonkostenvoordelen (LKV's) van kracht. Dit betreft tegemoetkomingen wanneer u een uitkeringsgerechtigde oudere of iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Als voldaan wordt aan de voorwaarden dan kan in de aangifte Loonheffingen een verzoek gedaan worden aan tegemoetkoming voor:
  ​LKV oudere werknemer (56 jaar en uitkeringsgerechtigd)
  LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  De LKV vervangt de premiekorting. De premiekorting voor jongere werknemers wordt niet vervangen en vervalt derhalve per 01-01-2018.
 • Pensioenleetijd omhoog
  De pensioenleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar. Deze leeftijd wordt gebruikt voor berekening van maximaal toegestane pensioenopbouw. De AOW leeftijd gaat in 2018 naar 66 jaar.
 • Minimumloon voor opdrachtnemers
  Het wettelijk minimumloon geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten o.b.v. van een overeenkomst van opdracht. Er zijn plannen om dit verder uit te breiden naar o.a. aanneem-, uitgeef- en vervoerovereenkomsten.
 • Vragen? Bel of stuur een email naar Vakadi, wij helpen u graag verder.